Thứ Sáu, 18/04/2014, 17:35 (GMT+7)
VIDEO CLIP Clip giới thiệu xe mới
Clip giới thiệu Subaru BRZ 2013
Subaru BRZ 2013 – “cảm giác lái vượt trội”Url (Use for displaying in Forum): <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/k2lPcq9__c8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Đóng video

  Trang trước   1/30  Trang kế
QUẢNG CÁO