các từ viết tắt trong ngành ô tô

  1. Cường Maybach

    Ý nghĩa các ký hiệu, đèn cảnh báo trên xe ô tô dành cho lái mới như em

    Bản thân em cũng gặp rất nhiều rắc rối khi gặp phải những trường hợp này. Chia sẻ lên để mọi người tham khảo những ký hiệu cơ bản thường gặp. Những ký hiệu, đèn báo trên bảng đồng hồ lái xe ô tô mang ý nghĩa cảnh báo tình trạng hoạt động các bộ phận của xe, hỗ trợ thông tin hữu ích cho người...