1. tuanluu72

    Tư Vấn Đầu Tư Năm 2020, Khang Điền tiếp tục triển khai 2 dự án nhà phố, biệt thự tại khu Đông

    Theo Thông tin từ ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Khang Điền. Năm 2020, Khang Điền tập trung bán hết 2 dự án Verosa Park tại quận 9 và dự án căn hộ Lovera Vista tại Bình Chánh. Đồng thời,v ề kế hoạch xây dựng mới năm 2020, Khang Điền sẽ tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng ở quận 2, quận 9, Bình...