1. Dầu Nhớt TP.HCM

    Tư Vấn Chia Sẻ Cùng tìm hiểu về dầu gốc là gì?

    Dầu gốc với tên tiếng Anh “ Based oil ” nó dùng để tạo ra các loại dầu gốc khoáng, gốc tổng hợp và bán tổng hợp, là thành phần chính tạo nên dầu nhớt. Dầu gốc được thu về trong quá trình khai thác dầu thô, qua quá trình chế biến sơ, xử lý tổng hợp bằng các quá trình xử lý vật lý và hóa học...