1. cuulongvpc

    Tư Vấn Chia Sẻ Tư vấn cài đặt áp suất lốp gắn cổng OBD2

    Chào các Bác, em có đặt mua 1 bộ TPMS cảm biến áp suất lốp dựa trên thông tin vòng bánh xe. Quá trình lắp và cài đặt như sau: B1: lắp TPMS vào cổng OBD2 của xe và bơm hơi các bánh xe đúng chuẩn áp suất B2: set 5 giây nút R để chuyển sang man hình “học” B3: chạy xe khoảng 1km đến 2km để quá...