thi công thang máy

  1. tp169348

    THIẾT KẾ THANG BỘ ÔM THANG MÁY: XỬ LÝ SAI LỆCH KÍCH THƯỚC HỐ THANG MÁY GIA ĐÌNH.

    Hố thang máy là bộ phận thi công quan trọng để đưa thang máy vào lắp đặt. Trong thiết kế thang bộ ôm thang máy, trường hợp sai lệch về kích thước hố thang máy so với bản vẽ kỹ thuật có khả năng lớn xảy ra nếu không được giám sát chặt chẽ. Trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt thang...