1. vantaisonlongviet

    Chuyên vận tải hàng hóa tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bình Chánh

    Vận tải Sơn Long Việt là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa tại KCN Vĩnh Lộc. Nhắc đến KCN Vĩnh Lộc, KCN Vĩnh Lộc nằm ở Vĩnh lộc A, Bình Chánh, ai cũng biết là nơi sản xuất đa dạng sản phẩm, đa dạng ngành nghề nên hàng hóa được sản xuất ra với số lượng lớn. Với sự phát triển kinh tế...