1. huytrannguyen

    Luật Giao Thông Thư gửi nhà xe Hoa Mai bày tỏ bức xúc và phản hồi (Cập nhật ngày 21.12.2020)

    Cuối tuần, tôi đi xe Hoa Mai từ Sài Gòn đi Vũng Tàu. Bức xúc với cách chạy xe và thái độ không chuyên nghiệp của tài xế, tôi viết lá thư này. Tôi biết những trường hợp như thế này nhiều vô số kể trên đường. Nhưng đây là những gì tôi tin trước những phản bác thường gặp: 1. Nói ra lỡ nó làm...