Hạng B1
11/6/15
64
13
8
39
Người cao tuổi sức đề kháng kém, nên việc tăng sức đề kháng để không bị covid 19 là rất cần thiết