Hạng B1
16/11/13
86
17
8
Cần bán 41 căn 2pn Vinhomes Central Park quận Bình Thạnh :
☆C3-08 giá 4ty1 bao hết nhà trống.
☆C3-06 giá 4ty2 bao hết full nt
☆P1-10 giá 4ty150 bao hết full nt.
☆L5-12b giá 4ty4 bao hết
☆P1-08 giá 4ty6 bao hết full nt
☆P2-02 giá 4ty8 bao hết nhà trống
☆P6a-05 giá 5ty4 thu net.
☆P7-18 giá 4ty750 bao hết full nt
☆L5-03 giá 4ty550 bao hết full nt
☆L4-12b giá 4ty270 bao hết full nt của vin
☆C3-05 giá 4ty2 bao hết nhà trống
☆P5-01 giá 5ty7 bao hết nhà trống
☆P1-11 giá 4ty250 bao hết full nt
☆P6b -08 giá 4ty3 bao hết full nt
☆P6b -06 giá 5ty bao hết nhà trống
☆P1-12 giá 4ty bao hết nhà trống
☆P7-0t09 giá 4ty050 bao hết có một số nt
☆P6b-06 giá 5ty1 bao hết full nt
☆Lp -02 giá 4ty850 bao hết full nt
☆Lp-10 giá 4ty7 bao hết nhà trống
☆LP -08 giá 4ty6 bao hết full nt của vin
☆LP -06 giá 6ty3 bao hết full nt
☆P6A -08 giá 4ty3 bao hết full nt
☆C1-02 giá 5ty5 bao hết full nt
☆C1 -02 giá 5ty2 bao hết full nt
☆P6A-03 giá 4ty9 bao hết full nt
☆P6A-09 giá 4ty8 bao hết full nt
☆P5-04 giá 4ty7 bao hết nhà trống
☆P4-01 giá 5ty1 bao hết nhà trống
☆L5-03 giá 4ty730 bao hết full nt
☆P1-04 giá 4ty250 bao hết nhà trống
☆C3-08 4ty4 bao hết full nt
☆P6b-01 giá 5ty3 bao hết full nt
☆P1-03 giá 4ty5 bao hết full nt
☆P7-01 giá 4ty9 bao hết nhà trống
☆P5-05 giá 4ty7 bao hết nhà trống
☆P5 -08 giá 6ty bao thuế phí ko bao số full nt
☆P5-04 giá 5ty5 thu về full nt
☆P3-05 giá 5ty750 btp full nt.
☆C1-01 giá 5ty1 bao hết full nt
☆C2-05 giá 5ty bao hết full nt.
260e.png
1f4de.png
0888.135759 - 093.787.3268

42872964_1870554306359199_2546745998269480960_n.jpg


Căn hộ Vinhomes cho thuê và bán cập nhật hằng ngày tại đây