Hạng B2
11/8/14
112
42
28
49
Xin cho hoi la den pha cọt 95LX bóng không đủ sáng, vậy có nên thay bóng có công suất lớn hơn hay để bóng cũ va gắn thêm rowle như thợ tư vấn vậy các anh?
 
Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
Xin cho hoi la den pha cọt 95LX bóng không đủ sáng, vậy có nên thay bóng có công suất lớn hơn hay để bóng cũ va gắn thêm rowle như thợ tư vấn vậy các anh?
Gắn thêm relay hoặt tăng mass, sáng hơn nữa anh mua loại bóng tăng sáng 70-80%