Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
Kính gửi anh em Accordmen !
Được sự tin tưởng của Nguyên TĐC Kỳ Anh, anh Nguyenacc thư ký hội và lão Toy đề xuất và nhất là 2 ứng cử viên trực tiếp là anh Anh Phat và MQMK(Le Minh Quang) và các anh em accordmen tin tưởng dồn phiếu bầu cho em làm Tân TĐC.
Với sự tin tưởng đó em xin cơ cấu lại quy hoạch tổ chức của Accordclub như sau:
Về cơ cấu:
 1. TĐC à được hỗ trợ của các cố vấn và trợ lý như sau:
- Cố vấn và trợ lý về Tài chính kiêm thủ quỹ anh Nguyên ACC
- Cố vấn và trợ lý về tổ chức sự kiện anh Tu Ly và anh Manchester.
- Cố vấn và trợ lý về phát triển hội các phân đà chủ, anh Toy
- Trợ lý Ngoại giao hỗ trợ anh em mới để phát triển hội TĐC và các PĐC cũng như các thành viên để phát triển hội.
- Trợ lý kỹ thuật cố vấn về kỹ thuật cho dòng accord : thầy Ta Lameo, Dũng Gia Lai, anh Anh Phat, anh MQMK, anh Vũ Viết Thanh, anh Long Hoc tin, anh Vũ Nguyên Bùi, anh Nguyen ACC và các anh em khác đã có kinh nghiệm…
 1. Dưới TĐC là các PĐC sẽ lo hỗ trợ các anh em cũ mới và phát triển phân đà của mình…
 2. Em xin chia nhân sự các phân đà theo số lượng thành viên như sau:
- Phân đà SG do anh MQMK(Le Minh Quang) làm PĐC
- Phân đà Biên Hoà do anh ấp trưởng VuNguyenBui làm PĐC
- Phân đà Tân An do anh Anh Phat làm PĐC
- Phân đà miền Tây (ngoài khu vực Tân An) do LTMT(anh Châu Lê) làm PĐC
- Phân đà Nha Trang do anh Hung Tè le làm PĐC
- Phân đà Tây Nguyên do anh Dũng Gia Lai làm PĐC
- Phân đà Đà Nẵng do anh Hoàng Tùng làm TĐC
- Phân đà miền Bắc do anh Gấu Bắc Cực làm PĐC
- Phân đà Ngoại bang do Nguên TĐC làm PĐC
Về Tổ chức:
 1. Các vấn đề nhỏ: do TĐC quyết định, ví dụ phúng phiến do TĐC phân người và chi quỹ cúng phiến…
 2. Các vấn đề lớn ví dụ các kỳ Đại hội, sự kiện lớn ngày giờ, địa diểm. TĐC chỉ có QĐ cuối cùng theo sự biểu quyết theo tỷ lệ của các thành viên.
Chú ý: nếu tỷ lệ 7:3 thì QĐ theo số đông. Nếu tỷ lên dưới 7:3(ví dụ 6:4) thì QĐ theo tỷ lệ đồng ý nhiều từ các PĐC và các cựu thành viên.
 1. Ở các Phân đà theo tổ chức tương tự theo 1 và 2.
Cuối cùng AccordClub không nhất thiết phải có xe Accord mà bất cứ ai có tin thần Accord là có thể tham gia. “Xe chỉ là cái cớ, người chơi với người” trích từ câu nói của 1 thành viên Phân Đà ngoại bang là anh Tú quận 8.
Xin anh em chung tay hỗ trợ, xây dựng và góp ý cho AccordClubVN ngày càng phát triển hơn !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Kính gửi anh em Accordmen !
Được sự tin tưởng của Nguyên TĐC Kỳ Anh, anh Nguyenacc thư ký hội và lão Toy đề xuất và nhất là 2 ứng cử viên trực tiếp là anh Anh Phat và MQMK(Le Minh Quang) và các anh em accordmen tin tưởng dồn phiếu bầu cho em làm Tân TĐC.
Với sự tin tưởng đó em xin cơ cấu lại quy hoạch tổ chức của Accordclub như sau:
Về cơ cấu:
 1. TĐC --> được hỗ trợ của các cố vấn và trợ lý như sau:
- Cố vấn và trợ lý về Tài chính kiêm thủ quỹ anh Nguyên ACC
- Cố vấn và trợ lý về tổ chức sự kiện anh Tu Ly và anh Manchester.
- Cố vấn và trợ lý về phát triển hội các phân đà chủ, anh Toy
- Trợ lý Ngoại giao hỗ trợ anh em mới để phát triển hội TĐC và các PĐC cũng như các thành viên để phát triển hội.
- Trợ lý kỹ thuật cố vấn về kỹ thuật cho dòng accord : thầy Ta Lameo, Dũng Gia Lai, anh Anh Phat, anh MQMK, anh Vũ Viết Thanh, anh Long Hoc tin, anh Vũ Nguyên Bùi, anh Nguyen ACC và các anh em khác đã có kinh nghiệm…
 1. Dưới TĐC là các PĐC sẽ lo hỗ trợ các anh em cũ mới và phát triển phân đà của mình…
 2. Em xin chia nhân sự các phân đà theo số lượng thành viên như sau:
- Phân đà SG do anh MQMK(Le Minh Quang) làm PĐC
- Phân đà Biên Hoà do anh ấp trưởng VuNguyenBui làm PĐC
- Phân đà Tân An do anh Anh Phat làm PĐC
- Phân đà miền Tây (ngoài khu vực Tân An) do LTMT(anh Châu Lê) làm PĐC
- Phân đà Nha Trang do anh Hùng Tè le(Phạm Ngọc Hùng) làm PĐC
- Phân đà Đà Nẵng do anh Hoàng Tùng làm TĐC
- Phân đà miền Bắc do anh Gấu Bắc Cực làm PĐC
- Phân đà Ngoại bang do Nguên TĐC làm PĐC
Về Tổ chức:
 1. Các vấn đề nhỏ: do TĐC quyết định, ví dụ phúng phiến do TĐC phân người và chi quỹ cúng phiến…
 2. Các vấn đề lớn ví dụ các kỳ Đại hội, sự kiện lớn ngày giờ, địa diểm. TĐC chỉ có QĐ cuối cùng theo sự biểu quyết theo tỷ lệ của các thành viên.
Chú ý: nếu tỷ lệ 7:3 thì QĐ theo số đông. Nếu tỷ lên dưới 7:3(ví dụ 6:4) thì QĐ theo tỷ lệ đồng ý nhiều từ các PĐC và các cựu thành viên.
 1. Ở các Phân đà theo tổ chức tương tự theo 1 và 2.
Cuối cùng AccordClub không nhất thiết phải có xe Accord mà bất cứ ai có tin thần Accord là có thể tham gia. “Xe chỉ là cái cớ, người chơi với người” trích từ câu nói của 1 thành viên Phân Đà ngoại bang là anh Tú quận 8.
Xin anh em chung tay hỗ trợ, xây dựng và góp ý cho AccordClubVN ngày càng phát triển hơn !
Cụ quên mất Tây nguyên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
46
TP Biên Hòa
Em nghĩ quỹ hội vẫn như cũ nghĩa là 50k/tháng/thành viên nhưng trích 50% làm cái chung còn lại 50% do mội nơi ( Phân đà) tự giự và tự off ẹp...
Mỗi phân đà chủ : xin thu dùm hội viên sau đó chuyển cho Em giữ quỹ chung 50%.
Mỗi AE xin tự nguyện gốp sức để xây dựng, vấn đề chung rất dể gây hiểu lằm, mâu thuẩn, nếu ai cũng né tránh thì sẽ không còn hội.
Một lần nữa em xin mọi người bỏ chút lòng nhiệt quyết chung.
Xin mọi người cho ý kiến....
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.850
3.968
113
55
chắc cà đao
Rút kinh nghiệm những lần trước luôn, ai cần ship hàng, đề nghị chuyển money vào TK trước, rồi mới ship hàng.
Tránh ném đá sau lưng.
 
 • Like
Reactions: accord94_97