Tập Lái
24/6/22
31
14
8
24

Không có quy định và chủ trương đồng ý cho phép tách thửa, nhưng 54 lô đất tại Dự án Khu dân cư 6B, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vẫn được tách thửa.​


cong-ty-co-phan-bat-dong-san-mai-thanh-1664938909.jpg
Một dự án do Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã giải trình với Thanh tra tỉnh về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tách thửa đất tại Dự án Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc.

nguồn: https://vietnamindex.vn/ai-tiep-tay...rai-phep-tai-du-an-khu-dan-cu-6b-a179503.html

Theo đó, tại điểm 1, Mục III, Kết luận thanh tra số 07/KL-STNMT ngày 10/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật khác có liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu dân số 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc đối với Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành có nêu: “Việc tham mưu tách thành 54 lô đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và việc giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà thô đối với từng lô đất) của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc là không đúng quy định”.
Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành chỉ được phép tách 122 lô đất (từ các lô đất A1, A2, A3, A4, A6, B1, B2, B3) sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tách thửa, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2017 theo nội dung văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh.
Xem thêm:
Riêng đối với 54 lô đất còn lại, văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường không thấy nêu chủ trương đồng ý cho phép tách thửa đối với các lô đất này.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư , năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tách thửa đối với 9 thửa đất thành 176 thửa, trong đó có 54 thửa (54 lô) mà Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà.
Sau khi tách thành 54 lô đất và được cấp đổi thành 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng và đã nộp hồ sơ chuyển nhượng, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc tiếp nhận, giải quyết và thực hiện đăng ký biến động tên sử dụng đất đối với 54 lô đất nêu trên. Việc này không đúng theo khoản 2, Văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo