Hạng B1
11/6/15
64
13
8
39
Cũng thấy nhiều người nói đến tác dụng của tỏi đen. Nhưng không biết là có khó ăn như tỏi không ạ?
 
Hạng B1
11/6/15
59
18
8
35
Giờ e thấy nhiều gia đình còn tự làm tỏi đen luôn ấy ạ