Hạng B2
19/6/10
367
167
63
47
Sự ngạc nhiên của người khách phương xa trước vẻ đẹp của trái đất.
Ảnh phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc và đường phố