Hạng B2
19/6/10
367
167
63
Chỉ là bồn hoa thôi, vẽ chi cho người bộ hành qua đây phải nao lòng?!
Ảnh phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc và đường phố
 
Hạng B2
19/6/10
367
167
63
53
Cám ơn ai đó đã để ngõ cho tôi vào nhặt những sợi tơ vàng của nắng thu, vương dài trên những bụi cỏ khô vào một buổi chiều se lạnh…
Kỹ niệm trên đường về qua rừng quốc gia San Bernardino.
Ảnh phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc và đường phố