Tư Vấn Đầu Tư Bác nào rành về quy hoạch Cần Giờ giúp em với

Tập Lái
11/5/17
41
15
8
40
Xác nhận
confirm
E mới mua miếng đất ở đường Đê ec (Trần Quang Nhơn) xã Bình Khánh. E lên hỏi địa chính thì người ta bảo miếng đó là quy hoạch nông nghiệp, e hỏi tiếp là lên thổ cư được không thì người ta bảo không. Mấy bác cho e hỏi trường hợp nào quy hoạch nông nghiệp thì được lên thổ cư được ạ? E cảm ơn các bác nhiều.
 

Chủ đề tương tự

Diễn đàn Tiêu đề Ngày đăng
Hạng B2
8/6/16
141
193
53
30
Xác nhận
confirm
E mới mua miếng đất ở đường Đê ec (Trần Quang Nhơn) xã Bình Khánh. E lên hỏi địa chính thì người ta bảo miếng đó là quy hoạch nông nghiệp, e hỏi tiếp là lên thổ cư được không thì người ta bảo không. Mấy bác cho e hỏi trường hợp nào quy hoạch nông nghiệp thì được lên thổ cư được ạ? E cảm ơn các bác nhiều.
chắc bác nằm trong tường hợp này ( đất nông nghiệp đang nằm trong dạng không cho chuyển mục đích)
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất:
Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận ( huyện) nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người dân nên chủ động trực tiếp lên UBND (quận) huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện mình, để xem địa phương mình đang có đất nông nghiệp có nằm trong diện quy hoạch không; và
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.
Thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất:
Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:
 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm:
 • Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Nghĩa vụ tài chính:
Người sử dụng đất khi được Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Nộp tiền sử dụng đất:
Nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân:
 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;
 • Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.
Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.
 
Tập Lái
11/5/17
41
15
8
40
Xác nhận
confirm
chắc bác nằm trong tường hợp này ( đất nông nghiệp đang nằm trong dạng không cho chuyển mục đích)
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất:
Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận ( huyện) nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người dân nên chủ động trực tiếp lên UBND (quận) huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện mình, để xem địa phương mình đang có đất nông nghiệp có nằm trong diện quy hoạch không; và
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.
Thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất:
Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:
 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm:
 • Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Nghĩa vụ tài chính:
Người sử dụng đất khi được Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Nộp tiền sử dụng đất:
Nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân:
 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;
 • Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.
Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.
Bác có rành về quy hoạch của xã Bình Khánh Cần Giờ không? E thấy dân đối diện miếng đất e họ cũng xây nhà mà không biết làm sao xây được khi không là đất thổ.
 
Hạng B2
5/3/17
397
1.750
93
Cần Giờ đang quy hoạch lại, chờ công bố thì không ai cho lên thổ trước đâu. Năm nay lại là năm đang đổi khung giá đất, ko cho lên sớm thì ngân sách NN có lợi.
 
Hạng B2
5/3/17
397
1.750
93
Trường hợp đã quy hoạch nông nghiệp thì ai dám cho lên thổ.
 
Hạng B2
8/6/16
141
193
53
30
Xác nhận
confirm
Trường hợp đã quy hoạch nông nghiệp thì ai dám cho lên thổ.
Huyện nó căn cứ khu vực xã phường đã phân bổ đất theo tiêu chí của tp nữa chứ ko phải quy hoạch nông nghiệp mà ko cho lên thổ nha bác
 
Hạng B2
5/3/17
397
1.750
93
Huyện nó căn cứ khu vực xã phường đã phân bổ đất theo tiêu chí của tp nữa chứ ko phải quy hoạch nông nghiệp mà ko cho lên thổ nha bác
Cấp huyện nó có cho thì được, nhưng phải theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện.

Giờ thì khó rồi, nó ko cho lên đâu, những khu vực nó chuẩn bị làm hạ tầng thì sẽ ko có chuyện lên thổ như trước đây!
 
Tập Lái
11/5/17
41
15
8
40
Xác nhận
confirm
Cấp huyện nó có cho thì được, nhưng phải theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện.

Giờ thì khó rồi, nó ko cho lên đâu, những khu vực nó chuẩn bị làm hạ tầng thì sẽ ko có chuyện lên thổ như trước đây!
Vậy như thế nào nó mới cho lên bác? E thấy xung quang người ta xây nhà yến biệt thự không biết sao họ được xây nữa.
 
Hạng B2
5/3/17
397
1.750
93
Vậy như thế nào nó mới cho lên bác? E thấy xung quang người ta xây nhà yến biệt thự không biết sao họ được xây nữa.
Có thể họ làm trước đây, hoặc họ mua lô đất có sẵn 1 phần thổ cư.

Từ 1-1-2019 thì luật mới đã có hiệu lực, họ ko cho lên thổ cư dễ dàng nữa, cấp huyện được quyền thu hồi đất lân cận các dự án làm hạ tầng để đấu giá. Đương nhiên họ sẽ ngắm nghía các khu đất nông nghiệp. Việc mua đất nông nghiệp chờ hạ tầng giờ là kênh rủi ro cực cao!
 
Tập Lái
11/5/17
41
15
8
40
Xác nhận
confirm
Trước khi mua e có hỏi mấy lô lân cận thì người ta bảo cứ mua để đó từ từ nó cho lên nên e mới mua. Giờ bác nói vậy e lo quá. Khu đó được cái mặt tiền đường 30m dự phóng nên e mới hốt
 

Giới thiệu

 • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
  Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
  Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
  ĐT: 028 7307 6667

Facebook