Hạng C
25/10/07
866
2.727
93
Em mua con y chang 230 sang tên, odo 45k, chủ trước chơi full option phủ gầm, lót sàn, camera cặp hông + de, full phim kính, bảo dưỡng 40k hãng, 4 vỏ Michelin mới thay. Em về cho nó 1 bình Mobil1 chạy loanh quanh phố hay phết,
Đi loanh quanh phố Morning là Bố.