31/1/23
22
7
3
30
✅ Bảng giá xe các dòng xe Hyundai
Hyundai Grnad I10 lăn bánh chỉ từ 416Tr/Đưa trước 105Tr

Hyundai Accent MT base lăn bánh 449Tr/ Đưa trước 115Tr

Hyundai Accent AT TC lăn bánh 522Tr/ Đưa trước 132Tr

Hyundai Accent AT Đặc Biệt lăn bánh 559Tr/ Đưa trước 142Tr

Hyundai Creta Tiêu Chuẩn lăn bánh 671Tr/ Đưa trước 168Tr

Hyundai Creta Đặc Biệt lăn bánh 727Tr/ Đưa trước 182Tr

Hyundai Creta Cao Cấp lăn bánh 780Tr/ Đưa trước 194Tr

Hyundai Elantra 1.6 AT Base lăn bánh 26Tr/ Đưa trước 157Tr

Hyundai Elantra 1.6 AT Full lăn bánh 704Tr/ Đưa trước 176Tr

Hyundai Elantra 2.0AT lăn bánh 773Tr/ Đưa trước 192Tr

Hyundai Elantra N-line lăn bánh 846Tr/ Đưa trước 210Tr

Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn lăn bánh 576Tr/ Đưa trước 147Tr

Hyundai Stargazer Đặc Biệt lăn bánh 626Tr/ Đưa trước 160Tr

Hyundai Stargazer Cao Cấp lăn bánh 679Tr/ Đưa trước 172TrHyundai Tucson Tiêu Chuẩn lăn bánh 917Tr/ Đưa trước 225Tr

Hyundai Tucson Đặc biệt lăn bánh 1ty069Tr/ Đưa trước 258Tr

Hyundai Tucson Dầu lăn bánh 1ty156Tr/ Đưa trước 281Tr

Hyundai Tucson Turbo lăn bánh 1ty180Tr/ Đưa trước 284Tr

Hyundai Santafe Xăng Tiêu chuẩn lăn bánh 1ty127Tr/ Đưa trước 278Tr

Hyundai Santafe Dầu Tiêu chuẩn lăn bánh 1ty221Tr/ Đưa trước 300Tr

Hyundai Santafe Xăng Cao Cấp lăn bánh 1ty331Tr/ Đưa trước 330Tr

Hyundia Santafe Dầu Cao Cấp lăn bánh 1ty432Tr/ Đưa trước 351Tr
Gía Trên được áp dụng cho các xe có sẵn và chi phí HCM thêm 19 triệu ạ. ạnh chị cần tư vấn thêm liên hệ e qua số đt ở tên Nick ạ.
Bảng giá Lăn Bánh Dòng Xe Hyundai tháng 2/2023

Bảng giá Lăn Bánh Dòng Xe Hyundai tháng 2/2023

Bảng giá Lăn Bánh Dòng Xe Hyundai tháng 2/2023

Bảng giá Lăn Bánh Dòng Xe Hyundai tháng 2/2023

Bảng giá Lăn Bánh Dòng Xe Hyundai tháng 2/2023

Bảng giá Lăn Bánh Dòng Xe Hyundai tháng 2/2023