Hạng B2
25/11/13
219
148
43
Bác nick nào ấy nhỉ, em cũng đang xem xét, các bác thảo luận xem giá trị cỡ nhiêu là chấp nhận đc