Hạng D
19/10/09
4.400
10.830
113
Tel : 0949999684 .
Bỏ xe cho em 2 ngày 7tr không phát sinh . Bảo hành 6 tháng . Hộp Hyundai /Kia chết hơi bị nhiều . Hết Bệnh / Không hết = Yes/No đi cho lẹ .