Hạng B2
15/3/19
311
293
63
31
Biển số xe của Vĩnh Phúc được ký hiệu mã số đầu là 88 được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô - mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BC.

Biển số xe Vĩnh Phúc

Biển số xe Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) và 7 huyện. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố, các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Tra cứu biển số xe máy Vĩnh Phúc

Biển số xe các huyện ở Vĩnh Phúc có ký hiệu khác nhau để phân biệt như sau:
Biển số xe thành phố Vĩnh Yên: 88-B1
Biển số xe thành phố Phúc Yên: 88-H1
Biển số xe huyện Sông Lô: 88-C1
Biển số xe huyện Lập Thạch: 88-D1
Biển số xe huyện Tam Đảo: 88-E1
Biển số xe huyện Yên Lạc: 88-F1
Biển số xe huyện Bình Xuyên: 88-G1
Biển số xe huyện Tam Dương: 88-K1
Biển số xe huyện Vĩnh Tường: 88-L1

Tra cứu biển số xe máy Vĩnh Phúc

Biển số xe ô tô tỉnh Vĩnh Phúc​

Biển số xe Vĩnh Phúc quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là biển số xe 88A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 88B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Vĩnh Phúc là 88C-xxx.xx
Biển số xe Vĩnh Phúc cho xe van đăng ký tại tỉnh có ký hiệu biển số xe 88D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc có đăng ký biển số xe 88LD-xxx.xx
Xe sơ-mi rơ-moóc tại Vĩnh Phúc sử dụng biển số xe 88R-xxx.xx
Biển số xe Vĩnh Phúc cho quân đội làm kinh tế có ký hiệu biển số xe 88KT-xxx.xx

Biển số xe 88 tỉnh nào?​

Biển số xe 88 là biển số xe tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc 88

Biển số xe Tam Đảo Vĩnh Phúc​

Biển số xe của huyện Tam Đảo được ký hiệu là 88-E1

88-F1 là ở đâu?​

Biển số xe 88 F1 là biển số xe huyện Yên Lạc

Biển số xe đẹp Vĩnh Phúc​

Ở Vĩnh Phúc có khá nhiều xe sang mang biển số đẹp như những chiếc xe dưới đây

Biển số xe đẹp Vĩnh Phúc


Biển số xe đẹp Vĩnh Phúc


Biển số xe Vĩnh Phúc


Xem thêm: Biển số xe tỉnh Bình Thuận
Xem thêm:
Biển số xe Trà Vinh
 
Hạng D
3/10/15
3.865
3.369
113
Chiếc May bach sao quay biển hay thế. :D:D
Mới tính thắc mắc, chiếc Maybach có thằng tài xế may mắn bốc nhầm cái biển ngộ nhỉ.
Bán lại cho nhà nước được 888 triệu ko nhỉ