Hạng D
26/7/08
1.853
47.594
113
Em có người chị của vợ, Tết năm ngoái ở Mỹ về ở nhà em ăn Tết, mồng 3 lên chương trình chở cả nhà đi Đà Lạt chơi thì sáng mồng 3, đang dọn đồ bả lăn ra giường lịm đi, đem vô FV cũng phổi trắng xoá, vô ICU cấp cứu đúng 24 tiếng sau mất. Mà ngày mồng 1 và sáng mồng 2 vẫn khoẻ mạnh bình thường, chỉ tối mồng 2 là than sao tao hơi mệt, đi ngủ sớm để sáng mồng 3 là đi chơi. Tính ra chỉ hơn 1 ngày à :(
 
Tomb Raider
29/6/17
1.862
26.525
113
Em có người chị của vợ, Tết năm ngoái ở Mỹ về ở nhà em ăn Tết, mồng 3 lên chương trình chở cả nhà đi Đà Lạt chơi thì sáng mồng 3, đang dọn đồ bả lăn ra giường lịm đi, đem vô FV cũng phổi trắng xoá, vô ICU cấp cứu đúng 24 tiếng sau mất. Mà ngày mồng 1 và sáng mồng 2 vẫn khoẻ mạnh bình thường, chỉ tối mồng 2 là than sao tao hơi mệt, đi ngủ sớm để sáng mồng 3 là đi chơi. Tính ra chỉ hơn 1 ngày à :(
Ko có triệu chứng gì luôn hả a, ghê thiệt