Cảnh Báo Bộ GTVT vừa ra Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng quy định tại Nghị định 10, Thông tư 12.

Tập Lái
16/6/20
22
49
0
20
Xác nhận
confirm
Một số đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách

2325877


Tăng cường thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Chỉ thị do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký nêu rõ: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ trưởng Bộ GTVT sau đó đã ban hành Thông tư số 12 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Bộ GTVT và các Sở GTVT đã tổ chức triển khai, tuyên truyền đến đơn vị vận tải, hiệp hội vận tải, đơn vị bến xe. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và một số đơn vị vận tải phản ánh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của một số đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng còn chưa thực sự nghiêm, vẫn mang tính đối phó, hình thức, gây ra tình trạng mất công bằng trong kinh doanh vận tải, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông.

Để khắc phục những tồn tại trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, xử lý quyết liệt tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe hợp đồng chạy như tuyến cố định” qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch giữa các loại hình kinh doanh vận tải đường bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tăng cường thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; công tác quản lý hoạt động vận tải của địa phương trong đó có công tác quản lý bến xe, các điểm đón trả khách trên địa bàn và việc chấp hành các quy định về vận tải của các đơn vị vận tải, đặc biệt tập trung vào loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm.
Cre: Giao Thông