Hạng B2
15/5/19
119
552
94
Các bác đậu xe, chuyển hướng nhập làn quên bật xi nhan


Các bác tài đỗ xe bên đường, đến khi xe chuyển hướng ra đường để đi thì không xi nhan không biết các bác để tâm trí ở đâu?
Hôm nay đang lưu thông đúng làn, thì tự nhiên một ông xe máy lạng sát sườn xe em, em đánh lái kịp, dừng xe nhìn qua ông xe máy thì là do ông xe máy cũng né ông ô tô từ bên đường nhập làn. Nhìn xe ông kia thì không xi nhan nên chắc xe máy không biết, phản ứng không kịp

Bình thường chạy xe thì đương nhiên phải nhìn xi nhan để biết tài xế có ý gì? Em mà chạy xe máy thấy mấy cái ô tô đi tà tà là em nhìn xi nhan liền, có ý gì thì nhường không thì em vọt qua luôn. Bởi mấy lần mấy chiếc xe đang đậu mà bất chợt nhập làn em giật mình, vì không có tín hiệu ở xi nhan nên không biết đường nào mà tránh

Không hiểu sao nhiều bác chạy ô tô rồi mà nhiều khi như kiểu đi xe máy, rẽ chuyển làn không xi nhan gì xất, cứ rẽ như bản năng ấy.

Việc xe đang dừng bình thường, rồi bất chợt các bác lăn bánh chuyển hướng nhập làn, đường đông xe đang lưu thông chậm thì không nói, đường vắng xe đang chạy nhanh người ta không phản ứng kịp gặp nguy hiểm là bình thường.

Mong là các bác ngồi sau vô lăng thì có trách nhiệm hơn với hành động của mình, không phải chỉ là sự an toàn của bản thân của gia đình, còn là của những người đang lưu thông trên đường.
 
Hạng D
25/8/16
2.776
5.837
113
1. Từ xe máy mà ra
2. Thi kiểu đối phó chứ không tập thành thói quen và kỹ năng lái xe