Tập Lái
6/7/13
22
0
1
Em đinh mua bộ nó ghế da mầu đỏ tươi như thế này, bác bác thấy được không , xe em mầu trắng nội thất đen.
Đây là DEMO còn CLS
screenshot1_728_9174.jpg

screenshot2_889_9174.jpg

screenshot3_940_9174.jpg

DEMO Mầu C300
screenshot4_251_9174.jpg
 
Tập Lái
23/3/15
3
1
1
58
Bác nên xem tuoir hợp mệnh gì thì chọn mầu ghế cho hợp