Chuyên
16/6/22
390
290
63
Cách tính tiền thuê đất dưới đây áp dụng đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất. Riêng trường hợp người sử dụng đất thuê đất của nhau thì tiền thuê theo thỏa thuận của các bên.
Cách tính tiền thuê đất theo năm người dân nên nắm rõ
Thuê đất không thông qua đấu giá

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất đối với trường hợp không thông qua đấu giá được xác định theo công thức sau:

Tiền thuê đất thu 01 năm = Diện tích phải nộp tiền thuê x Đơn giá thuê đất hàng năm

Trong đó, đơn giá thuê đất hàng năm được tính như sau:

Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỉ lệ phần trăm (%) x Giá đất tính thu tiền thuê đất (tính theo giá đất cụ thể).

Thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất đối với trường hợp thông qua đấu giá được tính như sau:

Tiền thuê đất thu 01 năm = Diện tích phải nộp tiền thuê x Đơn giá thuê đất

Trong đó, đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn 01 năm.

Thuê đất xây dựng công trình ngầm

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất đối với trường hợp đất xây dựng công trình ngầm được xác định như sau:

Tiền thuê đất thu 01 năm = Diện tích phải nộp tiền thuê x Đơn giá thuê đất

Trong đó, đơn giá thuê đất không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng.

Thuê đất có mặt nước

Theo Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất có mặt nước được xác định như sau:

Tiền thuê đất thu 01 năm = Diện tích phải nộp tiền thuê x Đơn giá thuê đất

Trong đó, đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định như sau:

- Đối với phần diện tích đất không có mặt nước, xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định trường hợp (1).

- Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thấp hơn 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu cụ thể để tính đơn giá thuê).

Xem thêm:
 
  • Like
Reactions: trung.bn
Hạng C
28/10/19
979
2.005
93
...mới đọc lướt thui nhưng muốn hỏi giá thuê mới tầm bao nhiêu:
Bà già có miếng đất nông nghiệp 2 hecta có ít thổ, đường nhựa gần thị trấn, vẫn trồng trọt mít, hoa màu chục năm nay, thu nhập năm dư tầm 10 - 80 triệu nhưng khá cực (tùy giá nông sản lên hay xuống/ được hay thất mùa).
Trước nay mỗi năm nhà nước thu thuế đất vài trăm ngàn/ năm.
Giờ có người trả miếng vườn này 12 tỷ (con cái xúi 13 tỷ bán, bà già nói 100 tỷ cũng giữ vì đất ông bà tổ tiên).
Theo giá thị trường trên, nhà nước thu thuế đất hàng năm tầm bao nhiêu. Nếu thu cao bả không có tiền đóng vì lợi tức thu cũng ít, buộc bán đất tổ (đủ tiền xài tới chết phè phỡn..). Nếu nông dân ai cũng làm vậy thì theo bác sau 5 năm Việt Nam đứng hàng thứ mấy xuất khẩu lúa gạo/ nông sản...
Chính vì điều này, ngay từ giờ em có ý định đổi 5 miếng đất/ nhà (dt nhỏ) gần trung tâm trị giá 30 tỷ lấy vài chục mẫu nông nghiệp. Em không tin nhà nước muốn nông dân bán đất vì không đủ tiền đóng thuế...ha..ha.
 
Hạng C
17/10/11
837
6.962
93
...mới đọc lướt thui nhưng muốn hỏi giá thuê mới tầm bao nhiêu:
Bà già có miếng đất nông nghiệp 2 hecta có ít thổ, đường nhựa gần thị trấn, vẫn trồng trọt mít, hoa màu chục năm nay, thu nhập năm dư tầm 10 - 80 triệu nhưng khá cực (tùy giá nông sản lên hay xuống/ được hay thất mùa).
Trước nay mỗi năm nhà nước thu thuế đất vài trăm ngàn/ năm.
Giờ có người trả miếng vườn này 12 tỷ (con cái xúi 13 tỷ bán, bà già nói 100 tỷ cũng giữ vì đất ông bà tổ tiên).
Theo giá thị trường trên, nhà nước thu thuế đất hàng năm tầm bao nhiêu. Nếu thu cao bả không có tiền đóng vì lợi tức thu cũng ít, buộc bán đất tổ (đủ tiền xài tới chết phè phỡn..). Nếu nông dân ai cũng làm vậy thì theo bác sau 5 năm Việt Nam đứng hàng thứ mấy xuất khẩu lúa gạo/ nông sản...
Chính vì điều này, ngay từ giờ em có ý định đổi 5 miếng đất/ nhà (dt nhỏ) gần trung tâm trị giá 30 tỷ lấy vài chục mẫu nông nghiệp. Em không tin nhà nước muốn nông dân bán đất vì không đủ tiền đóng thuế...ha..ha.
Thế nên sắp tới chỉ dám áp giá thị trường đối với đất ở, tmdv thôi , đất nông nghiệp thì chưa dám đâu :D
 
Hạng B2
23/9/20
494
3.710
93
...mới đọc lướt thui nhưng muốn hỏi giá thuê mới tầm bao nhiêu:
Bà già có miếng đất nông nghiệp 2 hecta có ít thổ, đường nhựa gần thị trấn, vẫn trồng trọt mít, hoa màu chục năm nay, thu nhập năm dư tầm 10 - 80 triệu nhưng khá cực (tùy giá nông sản lên hay xuống/ được hay thất mùa).
Trước nay mỗi năm nhà nước thu thuế đất vài trăm ngàn/ năm.
Giờ có người trả miếng vườn này 12 tỷ (con cái xúi 13 tỷ bán, bà già nói 100 tỷ cũng giữ vì đất ông bà tổ tiên).
Theo giá thị trường trên, nhà nước thu thuế đất hàng năm tầm bao nhiêu. Nếu thu cao bả không có tiền đóng vì lợi tức thu cũng ít, buộc bán đất tổ (đủ tiền xài tới chết phè phỡn..). Nếu nông dân ai cũng làm vậy thì theo bác sau 5 năm Việt Nam đứng hàng thứ mấy xuất khẩu lúa gạo/ nông sản...
Chính vì điều này, ngay từ giờ em có ý định đổi 5 miếng đất/ nhà (dt nhỏ) gần trung tâm trị giá 30 tỷ lấy vài chục mẫu nông nghiệp. Em không tin nhà nước muốn nông dân bán đất vì không đủ tiền đóng thuế...ha..ha.
Vô lý, e thấy làm nông mà có 2ha đất toàn thu tiền tỉ mà a
 
Hán Nô
18/5/14
6.205
43.014
113
31
The Hán Nô
...mới đọc lướt thui nhưng muốn hỏi giá thuê mới tầm bao nhiêu:
Bà già có miếng đất nông nghiệp 2 hecta có ít thổ, đường nhựa gần thị trấn, vẫn trồng trọt mít, hoa màu chục năm nay, thu nhập năm dư tầm 10 - 80 triệu nhưng khá cực (tùy giá nông sản lên hay xuống/ được hay thất mùa).
Trước nay mỗi năm nhà nước thu thuế đất vài trăm ngàn/ năm.
Giờ có người trả miếng vườn này 12 tỷ (con cái xúi 13 tỷ bán, bà già nói 100 tỷ cũng giữ vì đất ông bà tổ tiên).
Theo giá thị trường trên, nhà nước thu thuế đất hàng năm tầm bao nhiêu. Nếu thu cao bả không có tiền đóng vì lợi tức thu cũng ít, buộc bán đất tổ (đủ tiền xài tới chết phè phỡn..). Nếu nông dân ai cũng làm vậy thì theo bác sau 5 năm Việt Nam đứng hàng thứ mấy xuất khẩu lúa gạo/ nông sản...
Chính vì điều này, ngay từ giờ em có ý định đổi 5 miếng đất/ nhà (dt nhỏ) gần trung tâm trị giá 30 tỷ lấy vài chục mẫu nông nghiệp. Em không tin nhà nước muốn nông dân bán đất vì không đủ tiền đóng thuế...ha..ha.

anh không hiểu gì về Quyền sử dụng Đất
 
Hán Nô
18/5/14
6.205
43.014
113
31
The Hán Nô
Đất đã giao rồi,
trong GCN Quyền sử dụng Đất đã được cấp, không có dòng: trả tiền thuê đất hàng năm,

thì làm gì có chuyện Người có Quyền sử dụng Đất phải trả tiền thuê đất
 
  • Like
Reactions: April.Ng
Hán Nô
18/5/14
6.205
43.014
113
31
The Hán Nô
nhiều anh không phân biệt được Thuế liên quan đến tài sản BĐS và Tiền Thuê Đất
 
Hán Nô
18/5/14
6.205
43.014
113
31
The Hán Nô
Tiền thuê Đất hàng năm ở đây là Tiền sử dụng Đất mà Người được Nhà nước giao đất phải nộp định kỳ hàng năm,

(khác với tiền sử dụng Đất trả 1 lần, ví dụ: khi chuyển mục đích sử dụng đất từ Đất Nguyên Liệu thành Đất ở Đô Thị, thì nộp 1 lần, Dân gian gọi là Tiền lên Thổ cư)
 
Hán Nô
18/5/14
6.205
43.014
113
31
The Hán Nô
Cuốn Sổ hồng có hơn chục dòng, lưu hành trong Dân mấy trục năm, nhà nào cũng có, cá nhân nào cũng có thể xem qua, chắc rất ít người hiểu hết nhỉ ?

thảo nào...
 
  • Like
Reactions: Bluesaigon
Hạng C
17/10/11
837
6.962
93
nhiều anh không phân biệt được Thuế liên quan đến tài sản BĐS và Tiền Thuê Đất
Ảnh đang nói về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, năm nào chả đóng