Hạng D
24/9/10
1.414
389
83
Cảm giác lái và chất lượng lái là hai thứ khác nhau. Cảm giác lái của xe tạo sự phất khích, an tâm, nhưng chưa chắc là an toàn.
Hình dưới là môt vụ cọ quẹt giữa chiếc xe trắng, nổi tiếng về cảm giác lái, và một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Xe trắng vừa vượt một chiếc xe một vài phút, đường thẳng và vắng..tình huống mà không thể xảy ra cọ quẹt được
Screenshot_2022-04-06_181940.jpg


Nhiều bác thích độ xe, thêm space, độ lốp to, nhún...nó lái nặng tay, cảm giác phân khích...nhưng chất lượng lái sẽ giảm.
Mình vẫn độ xe thoải mái, nhưng lưu ý chạy chậm lại...