Hạng B2
28/2/15
366
198
43
37
đúng là dịch bệnh làm cảm giác cuồng chân thiệt, muốn đi đâu cũng không được.

mong mấy bài kiểu này xuất hiện nhiều nhiều đọc đỡ ghiền
 
Tập Lái
8/6/11
10
310
49
Ở nhà wc không có vòi xịt là nhiều người than trời rồi.
 
Hạng B2
7/2/12
261
64
28
46
Nản thiệt với thú camping của người Viet chỗ nào rồi cung thanh bãi rác