Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cần chỉ dẫn chỗ thay mui trần

Tập Lái
1/10/12
18
0
0
50
19/3 Bình Thới , P11, Q11.
Xin các sư huynh chuyên chơi xe mui trần chỉ chỗ thay mui mới, em có chiếc 92 nissan 240sx mui trần, vì cũng trãi qua nhiều sương gió nay đẽ đến lúc cần thay mới, vì chiếc này ít thấy nên không biết nơi mô, xin chỉ dạy.