Đánh Giá Chất Lượng Căn Hộ Căn hộ Hausneo - Quận 9

Hạng D
9/10/17
1.716
913
113
Qa Ricca đi, gần kế bên
Có sổ rồi
Nhưng đường đi e thấy Hausneo tránh được xe cont hơn bác ạ, Hausneo cũng đã có những căn có sổ rồi. Còn lại thì tùy nhu cầu chỗ nào thuận tiện cho người mua hơn thì mua thôi, được cái ricca ra đời sau nên mới hơn