Cần thông tin xe Fiat đang kêu bán 128Tr

Hạng B1
1/7/09
62
0
0
Coù baùc naøo bieát lyù lòch chieác Fiat ñaêng treân muaban.com naøy khoâng. Xe ñôøi 2000 mang baûng soá Bình Döông, khoâng phaûi chính chuû. Xem xe taïi ngaõ ba Vuõng taøu. Bao ruùt hs chuyeån vuøng. Giaù 128Tr.
Cho hoûi theâm neáu mua thì caùch traû tieàn cho ngöôøi baùn nhö theá naøo ñeå hoï ruùt HS chuyeån vuøng veà SG vaø chaéc aên xe hôïp leä?
 
Hạng D
18/6/07
1.373
4
36
Cụ mở mấy thớt mà đưa ra câu hỏi khó giả nhời quá.
Cụ lấy cái số điện thoại (chủ xe đăng quảng cáo bán xe ấy), nhờ ngay cụ Gúc gồ để xem đi đã, nếu đến xem xe rồi, định tìm hiểu thêm thì đưa các thông tin về xe, chủ xe... may ra anh em mới tư vấn giúp cụ được!
Chúc cụ may mắn!
 
Hạng D
17/11/07
1.088
2
0
Anh em ngoài này muốn thì làm sao bây gio .
 
Tập Lái
24/6/09
25
0
0
ngoài ngã 3 Vũng Tàu có 1 bầy cò đấy bác chủ thớt ạ.
Chúc bác mau có vợ 2 tốt
 
Hạng B2
18/3/07
369
8
18
Xác nhận
confirm
Bác bán xe tên Lộc . Trước hành nghề ta-xi, nay chuyển sang cò. Chuyên săn hàng ta-xi dạt ra đem về dọn lại. Được cái là bác này bán giá rất mềm !?... Tiền nào của đó !
 
Tập Lái
4/8/09
2
0
0
Bác chủ thớt phải xem cẩn thận chứ dính phải taxi hoàn lương là mệt, ở Hải Phòng quê e đang thanh lý 4 em albe 1.3 - 2004 taxi giá có 110 triệu, hôm qua thằng e điện qua xem lật nắp capo lên nhìn chán luôn
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook