Hạng B2
23/6/11
119
7
18
Em đang di Ac 86, mổi khi dừng chờ đèn tính hiệu la xe rung rung lên, đồng hồ tua khỏang 1000x, mấy lần mang qua thợ gần chổ làm kiểm tra, thì nói là do xăng, xúc bình xăng, thay lọc xăng..nhưng vẩn không hết..
Mong anh em tư vấn giúp em cách khắc phục, em ở gần metro Quận 12..thanks all