Hạng C
28/10/19
940
1.771
93
Cá to chốt thì phải có cá to mua chứ cá lòng tong rỉa bao nhiêu cho đủ? Rồi cá to sau ngu hay khôn hơn cá to trước hả bác?
Mình cần thông tin cá to nào chốt gần đây. Nếu có nhiều cá to chốt gần đây có lẽ là khôn thật, ngược lại...e hèm..
 
  • Like
Reactions: Tommyteo