Hạng B2
25/10/18
134
2.035
93
41
Báo chí cho biết 4 trong 5 tuyến cáp quang kết nối tới Việt Nam bị đứt. Trong thời buổi nhà nhà người người đều online thì băng thông internet ngoài nước là rất quan trọng, ảnh hưởng đến kinh tế, giải trí, ...
Cái em suy nghĩ nhất là các đầu to nước ngoài nhà cung cấp cloud tại VN như Microsoft, Amazon, Google, rồi bọn Youtube hay Tiktok có bị ảnh hưởng gì không? Chắc các ISP nên bắt mấy ông này góp tiền xây dựng các tuyến cáp mới, bởi mấy ổng là đơn vị chiếm băng thông lớn và kinh doanh kiếm tiền trên các giải pháp online.