Thảo Luận Chào mấy bác Ecosport

Tập Lái
13/4/18
23
6
3
32
Chào các bác đi Ecosport, chả là e rất thích con này, e đi ra đường thấy bác nào đi eco là e đều nháy đèn để chào, e có ý kiến là ai yêu Em Eco này thì gặp nhau đá đèn cái ạ,các bác thấy ý kiến e sao?