Hạng C
16/9/15
839
1.394
113
Chết hệ thống xin nhan trên CR-V 2015, anh nào rành kỹ thuật về Honda tư vấn giúp


Các Anh nào rành kỹ thuật về Honda cho mình hỏi nhé (Cám ơn trước)

Hiện tại xe mình: Chết hệ thống xin nhan trên CR-V 2015-> bật xi nhan đèn không chớp. Bật nút hazard (Vietnam gọi là nút ưu tiên) cũng không nháy.
Mình đang nghi là: đứt cầu chì hoặc chết cục chớp (relay xin nhan)-> nhưng tìm hoài không thấy
Các đời trước 2011 CR-V (như hình ) thì nó đã tích hợp bộ nháy vào (MICU Multiplex Integrated Control Unit )

Hiện do dịch Covid nên các trung tâm honda đang đóng cửa
Mấy Anh rành kỹ thuật hướng dẫn giúp:

1. Honda CR-V 2015: còn xài chụp chớp không hay mạch điện tử chớp nháy?
2. Có nên táy máy tháo cục MICU ra không? theo sơ đồ thì nó vẫn có 2 cầu chì !!!- hay chờ đem vào hãng?

Mình tìm hooài không thấy cầu chì cho Xi nhan:

IMG_2843.jpeg
IMG_2883.jpeg

Cau Chi CRV 3.jpg


Honda CR-V: Turn Signal/Hazard Flasher​

honda_cr-v_turn_signal_hazard_flasher_3382.jpg

 • URN SIGNAL SWITCH (Built into the combination light switch)
 • TURN SIGNAL INDICATORS
 • HAZARD WARNING SWITCH
 • MICU (Built into the under-dash fuse/relay box)
Circuit Diagram
honda_cr-v_turn_signal_hazard_flasher_3383.jpg

honda_cr-v_turn_signal_hazard_flasher_3384.jpg


MICU Input Test

NOTE: Before testing, troubleshoot the B-CAN System Diagnosis Test Mode A.

1. Check the No. 10 (7.5 A) fuse in the under-dash fuse/relay box. lf the fuse is blown, replace it and go to step 2.

2. Disconnect the under-dash fuse/relay box connectors E, F, G, P, Q, R, S, and T.

NOTE: All connector views are wire side of female terminals.Honda CR-V. Turn Signal/Hazard Flasher

3. Inspect the connector and socket terminals to be sure they are all making good contact.

 • If the terminals are bent, loose or corroded, repair them as necessary and recheck the system.
 • If the terminals look OK, go to step 4.
4. With the connectors still disconnected, make these input tests at the appropriate connector.

 • If any test indicates a problem, find and correct the cause, then recheck the system.
 • If all the input tests prove OK, go to step 5.
Honda CR-V. Turn Signal/Hazard Flasher

5. Reconnect the connectors to the under-dash fuse/relay box, and make these input tests at the connectors.

 • If any test indicates a problem, find and correct the cause, then recheck the system.
 • If all the input tests prove OK, the MICU must be faulty; replace the under-dash fuse/relay box.
Honda CR-V. Turn Signal/Hazard Flasher

Hazard Warning Switch Test/Replacement

1. Remove the center vent.

2. Remove the hazard warning switch (A).

Honda CR-V. Turn Signal/Hazard Flasher

3. Check for continuity between the terminals in each switch position according to the table.

Honda CR-V. Turn Signal/Hazard Flasher

4. If the continuity is not as specified, replace the hazard warning switch.
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
9/2/18
1.889
2.058
113
39
Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
không rành về điện! Con Crv 2017 trước cũng bị mất điện do gắn bóng led trần bị chập cháy hay sao đó, thấy thợ thay cầu chì 7.5 mà ko biết chổ nào, có 2 cái sơ kua đó.
 
 • Like
Reactions: vthanh6
Hạng F
29/10/16
5.824
6.505
113
Pháp
Nhìn theo sơ đồ thì nó nói cầu chì 10 nối thẳng đến relais signal (waning) gồm 3 chân
Nhưng cầu chì thì không thấy đâu theo hình của ....bảng chia cầu chì
Vậy là bạn kiểm tra

Xem thử nó có giống như hình trên không
Theo các 4 rum thì ICU nó nằm phía sau hộp cầu chi (nếu bạn có táy mái thì gở cọc bình trước nha)

Nếu không đúng thì tôi tìm tiếp vậy (no image avalable)

Còn hình của bạn post thì tôi không thấy gì cả, nếu bạn có link thì cho tôi vậy
 
D23 confirmed
Hạng C
27/5/15
654
1.168
93
Saarland, Deutschland
Cái hình chụp của bác và tài liệu copy trên mạng ko khớp rồi.
Nếu hình chụp của bác là bảng mạnh dưới tay lái thì ở đấy ko có mạnh xi-nhan rồi.
Bác tìm bên hộp cầu chì trong khoang động cơ đi. Check cầu chì trước. Xong check relay (nếu có).
Tiếp đến là check dây nối mass của bộ điềukhiển xi-nhan (trong sơ đồ điện ghi là turn signal flasher circuit) đó.
Nếu biết về điện thì làm, ko thì dừng lại ở bước thay cầu chì nha bác.
 
Hạng C
16/9/15
839
1.394
113
Nhìn theo sơ đồ thì nó nói cầu chì 10 nối thẳng đến relais signal (waning) gồm 3 chân
Nhưng cầu chì thì không thấy đâu theo hình của ....bảng chia cầu chì
Vậy là bạn kiểm tra

Xem thử nó có giống như hình trên không
Theo các 4 rum thì ICU nó nằm phía sau hộp cầu chi (nếu bạn có táy mái thì gở cọc bình trước nha)

Nếu không đúng thì tôi tìm tiếp vậy (no image avalable)

Còn hình của bạn post thì tôi không thấy gì cả, nếu bạn có link thì cho tôi vậy
Cám ơn Bác Osin:
Do CRV 2015, nó chưa có service manual trên mạng.

Nên tui chỉ kiếm ra 2011 Service Manual: cho nên sơ đồ nó không đúng với thực tế.
 
Hạng F
29/10/16
5.824
6.505
113
Pháp
Có thể "relais" nằm trong anh nầy. Như các xe opel để xem rồi cho bạn xem. Nếu thử đem nút warning rồi chụp hình có số oem thì có thể tìm trên mạng và đoán được
 
 • Like
Reactions: vthanh6