Hạng B2
15/3/19
283
290
63
31
Biển số xe Cần Thơ có ký hiệu mã số đầu là 65 được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Cần Thơ cũng là thành phố lớn trực thuộc trung ương của Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Biển số xe của Cần Thơ

Biển số xe của Cần Thơ

Biển số xe thành phố Cần Thơ theo quy định có ký hiệu mã số đầu là 65. Biển số xe 65 sẽ do Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ quản lý và cấp cho các phương tiện trên địa bàn thành phố.

Biển số xe 65 ở đâu?​

Như vậy câu hỏi "biển số xe 65 ở đâu" đã có lời giải đáp, là biển số xe của Cần Thơ

Biển số xe 65 ở đâu?


Tra cứu biển số xe máy Cần Thơ​

Theo quy định, xe máy lưu thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được áp dụng biển số xe 65 số và sử dụng những ký hiệu chữ cái riêng để phân biệt biển số theo từng quận, huyện. Theo đó biển số xe các quận huyện Cần Thơ như sau:

Biển số xe quận Ninh Kiều: 65B1; 65B2; 65X1-4, 65 AA
Biển số xe quận Cái Răng: 65C1; 65B1; 65V1-2, 65 BA
Biển số xe quận Bình Thủy: 65D1; 65U1-2, 65 CA
Biển số xe quận Ô Môn: 65E1; 65T1-2, 65 DB
Biển số xe quận Thốt Nốt: 65F1; 65R1-2, 65 -EA

biển số xe các quận huyện Cần Thơ


Biển số xe huyện Phong Điền: 65G1; 65L1, 65-FA
Biển số xe huyện Thới Lai: 65H1; 65K2; 65M1-2, 65-GA
Biển số xe huyện Cờ Đỏ: 65K1; 65Y1-4, 65 HA
Biển số xe huyện Vĩnh Thạnh: 65L1; 65S1-2, 65 KA
Biển số xe chung toàn thành phố: 65F1-9; 65H1-9; 65P1-9; 65Z1; 65N1-2; 65K1; 65D1

Ngoài ra Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA cũng quy định biển số xe mô tô phân khối lớn trên 175cc tại thành phố Cần Thơ là 65-A1-xxx.xx.

Biển số xe ô tô của thành phố Cần Thơ​


Biển số xe ô tô của Cần Thơ


Biển số xe Cần Thơ quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là 65A-xxx.xx
Biển số xe chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Cần Thơ là 65B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Cần Thơ là 65C-xxx.xx
Biển số xe van đăng ký tại tỉnh Cần Thơ có ký hiệu 65D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Cần Thơ có đăng ký biển số xe là 65LD-xxx.xx

Biển số xe Cần Thơ Quận Ninh Kiều​

Biển số xe máy quận Ninh Kiều sẽ có các ký hiệu như sau: 65B1; 65B2; 65X1-4, 65 AA