Hạng B2
15/3/19
288
290
63
31
Biển số xe Gia Lai được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Theo đó, biển số xe tỉnh Gia Lai theo quy định có ký hiệu mã số đầu là 81.


Biển số xe tỉnh Gia Lai

Biển số xe tỉnh Gia Lai

Biển số Gia Lai được kí hiệu đầu số là 81 và do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai quản lý và cấp cho các phương tiện trên địa bàn tỉnh.

Biển số xe máy Gia Lai​

Biển số xe thành phố Pleiku: 81-B1
Biển số xe thị xã An Khê: 81-G1
Biển số xe thị xã Ayun Pa: 81-M1
Biển số xe huyện Chư Păh: 81-X1
Biển số xe huyện Chư Prông: 81-T1
Biển số xe huyện Chư Sê: 81-P1
Biển số xe huyện Đắk Đoa: 81-C1

Biển số xe máy Gia Lai


Biển số xe huyện Đak Pơ: 81-F1
Biển số xe huyện Đức Cơ: 81-U1
Biển số xe huyện Ia Grai 81-V1
Biển số xe huyện Ia Pa: 81-L1
Biển số xe huyện K’Bang: 81-H1
Biển số xe huyện Kông Chro: 81-K1
Biển số xe huyện Krông Pa: 81-N1
Biển số xe huyện Mang Yang: 81-E1
Biển số xe huyện Phú Thiện: 81-D1

Biển số ô tô tỉnh Gia Lai

Biển số ô tô tỉnh Gia Lai


Biển số xe ô tô Gia Lai quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là 81A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 81B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Gia Lai là 81C-xxx.xx
Biển số xe van đăng ký tại tỉnh Gia Lai có ký hiệu 81D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Gia Lai có đăng ký biển số xe là 81LD-xxx.xx
Xe sơ mi rơ móc tại Gia Lai sử dụng biển số xe 81R-xxx.xx
Biển số xe quân đội làm kinh tế ở Gia Lai có ký hiệu 81KT-xxx.xx

Biển số xe 81 ở đâu?​

Vậy tức là biển số có kí hiệu đầu là 81 là biển số tỉnh Gia Lai
 

Attachments

  • Like
Reactions: ValentinoViviano