Hạng B2
15/3/19
283
290
63
31
Ký hiệu biển số xe Lâm Đồng là 49. Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam, đồng thời là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đây cũng được xem là nơi đón lượng khách du lịch từ Sài Gòn đông đảo bậc nhất Tây Nguyên

Biển số xe tỉnh Lâm Đồng

Biển số xe tỉnh Lâm Đồng

Biển số xe Lâm Đồng được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Theo đó, biển số xe tỉnh Lâm Đồng theo quy định có ký hiệu mã số đầu là 49. Biển số Lâm Đồng sẽ do Phòng CSGT Công an Tỉnh Lâm Đồng quản lý và cấp cho các phương tiện trên địa bàn tỉnh.

Biển số xe 49 ở tỉnh nào?
Vậy biển số có kí hiệu 49 là thuộc tỉnh Lâm Đồng

Tra cứu biển số xe máy Lâm Đồng

Biển số xe huyện Lạc Dương: 49-P1.
Biển số xe huyện Cát Tiên: 49-N1.
Biển số xe huyện Đạ Tẻh: 49-M1.
Biển số xe huyện Đạ Huoai: 49-L1.
Biển số xe huyện Bảo Lâm: 49-H1.
Biển số xe huyện Di Linh: 49-G1.

Biển số xe máy tỉnh Lâm Đồng


Biển số xe huyện Đơn Dương: 49-F1.
Biển số xe huyện Đức Trọng: 49-E1.
Biển số xe huyện lâm hà: 49-D1.
Biển số xe huyện Đam Rông: 49-C1.
Biển số xe thành phố Bảo Lộc: 49-K1
Biển số xe thành phố Đà Lạt: 49-B1 và 49-B2.

Biển số 49B1 ở đâu?​

Như vậy biển số 49-B1 thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt

Biển số xe Đà Lạt

Biển số xe máy của thành phố Đà Lạt lần lượt là 49-K1 và 49-B1

Biển số xe Bảo Lộc

Như vậy biển số xe thành phố Bảo Lộc được kí hiệu là 49-K1

Biển số xe ô tô tỉnh Lâm Đồng

Biển số xe ô tô tỉnh Lâm Đồng


Biển số xe Lâm Đồng quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là 49A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 49B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Lâm Đồng là 49C-xxx.xx
Biển số xe van đăng ký tại tỉnh Lâm Đồng có ký hiệu là 49D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Lâm Đồng có đăng ký biển số xe là 49LD-xxx.xx
Xe sơ-mi rơ-moóc tại Lâm Đồng sử dụng biển số xe 49R-xxx.xx
Biển số xe quân đội làm kinh tế ở Lâm Đồng có ký hiệu 49KT-xxx.x