Chia sẻ Quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới nhất của Bộ GTVT 2018

20/4/18
2
0
1
34
Quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới nhất của Bộ GTVT 2018

Thông báo về quy định mới về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường Bộ Việc Nam đến quý khách hàng.

Căn cứ vào nội dung của : Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT , Thông Tư09/2015/BGTVT, văn bản số 6240/BGTVT-KHCN và Thông báo số 765/TCĐBVN-VT .. Ban hành về qui chuẩn quốc gia QCVN31/2014-BGTVT đối với thiết bị GSHT cũng như việc cung cấp, quản lý , sử dụng và nâng cấp thiết bị giám sát hành trình phù hợp theo quy chuẩn QCVN31/2014/BGTVT .
Căn cứ Thông báo 4340/TCĐBVN-VT ngày 17/08/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm qua dữ liệu từ thiết bị GSHT( không có dữ liệu, dữ liệu không truyền 7 ngày/tháng, vi phạm thời gian lái xe, vi phạm tốc độ, dữ liệu truyền không đúng cấu trúc … ) , đồng thời khẩn trương nâng cấp thiết bị GSHT chưa hợp chuẩn cho phù hợp với QCVN31/2014/BGTVTtrước ngày 31/12/2017
Nhằm đáp ứng đúng với các qui định trên , đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng thiết bị GSHT trong lĩnh vực kinh doanh vận tải . Nay Công ty xin thông báo đến quí khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, công ty taxi, đại lý dinhviadsun và các đơn vị hợp tác về qui trình cung cấp, quản lý, sử dụng và nâng cấp thiết bị GSHT phù hợp vớiQCVN31/2014-BGTVT :
  1. Thông báo đến khách hàng :
+ Đối với KH lắp mới : Sử dụng Sản phẩm thiết bị GSHT do Adsun cung cấp theo hợp chuẩn QCNV31/2014-BGTVT (Trọn bộ phải có hộp quẹt thể tài xế RFID )
+ Đối với KH cũ : Nếu thiết bị chưa phù hợp với chuẩn mới ( QCVN 31:2011/BGT khách hàng cần khẩn trương liên hệ Adsun hay đại lý adsun gần nhất để tiến hành nâng cấp thiết bị phù hợp với QCVN31/2014-BGTVT trước 31/12/2017 ( Adsun có thông báo danh sách thiết bị chưa đủ chuẩn cần nâng cấp trên phần mềm quản lý online)
+ Trong quá trình quản lý, sử dụng thiết bị GSHT cần cung cấp và đảm bảo nguồn điện cho thiết bị hoạt động liên tục , kiểm tra thường xuyên hoạt động của thiết bị, nếu phát hiện các trường hợp mất liên lạc, mất GPS, mất tín hiệu tắt/mở máy , cần liên hệ sớm với chúng tôi hoặc Đại lý dinhviAdsun gần nhất để khắc phục kịp thời ( đảm bảo không vi phạm 7 ngày không truyền dữ liệu )
+ Đảm bảo thực hiện đúng qui trình sử dụng thẻ tài xế ( RFID ) theo qui định của Bộ GTVT về việc quản lý thời gian làm việc của tài xế. Tất cả các trường hợp thay đổi tài xế không dùng thẻ tài xế, thông tin tài xế không chính xác …là không phù hợp với QCVN31/2014-BGTVT có thể bị tính là vi phạm thời gian lái xe
+ Gia hạn phí sử dụng thiết bị kịp thời để đảm bảo hoạt động liên tục cho thiết bị GSHT
+ Liên hệ cung cấp thông tin chính xác về loại hình kinh doanh, loại xe, tải trọng . . cho phòng CSKH của gps.taris.com.vn đúng theo TT 91/2015/TT-BGTVT để lập trình thông số dữ liệu truyền TCĐB
2.Thông báo đến Đại Lý, Hợp Tác Xã, Đơn vị lắp ráp thiết bị GSHT GPS TARIS :
+ Đảm bảo cung cấp , lắp đặt thiết bị GSHT cho khách hàng mới phù hợp theo QCVN31/2014-BGTVT ( trọn bộ có kèm hộp quẹt thẻ tài xế RFID )
+ Tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho khách hàng cũ cần nâng cấp thiết bị GSHT phù hợp với QCVN31/2014-BGTVT trước ngày 31/12/2017 .
+ Đảm bảo kỹ thuật lắp đặt mới : Thiết bị được cấp nguồn điện thường trực của xe, tín hiệu hoạt động tốt và đầy đủ . Hướng dẫn, tư vấn KH thực hiện việc sử dụng và quản lý thiết bị GSHT phù hợp theo qui chuẩnQCVN31/2014-BGTVT
+ Cung cấp chính xác thông tin khách hàng, loại hình kinh doanh vận tải, thông tin tài xế, để phòng CSKH GPS TARIS đảm bảo tính chính xác các thông số trong việc truyền dữ liệu TCĐB.
+ Tiếp nhận và có trách nhiệm sửa chữa bảo hành kịp thời đối với tất cả khách hàng thuộc đơn vị lắp đặt và quản lý trong thời gian sớm nhất .( chậm nhất không quá 48 tiếng từ khi nhận thông tin yêu cầu của KH nhằm đảm bảo không vi phạm lỗi không có dữ liệu 7 ngày ).
+ Liên hệ thông báo kịp thời cho khách hàng về việc gia hạn phí thiết bị GSHT
Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải lắp đặt thiết bị định vị, thiết bị phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông
Bạn có thể quan tâm:
Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô . Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014, thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.Trong đó có một số thay đổi về việc bắt buộc lắp thiết bị định vị giám sát hành trình cho xe kinh doanh vận tải như sau:
Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị định vị được thực hiện theo lộ trình sau:
- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;
- Trước ngày 01 tháng 1 năm 2016 đối vớ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên
- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn
- Trước ngày 01 tháng 1 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn
- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
Bên cạnh đó việc Lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu theo Điều 6-Thông tư 63/2014/TT-BGTVT:
1. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải được hợp quy, đảm bảo ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý) các thông tin bắt buộc gồm: hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày.
2. Nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi để can thiệp vào quá trình hoạt động của thiết bị hoặc để phá sóng, làm nhiễu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS), mạng định vị toàn cầu (GSM).
3. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải
a) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện của đơn vị theo quy định.
b) Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông.
c) Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các xe thuộc đơn vị cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
d) Cập nhật, lưu trữ có hệ thống các thông tin bắt buộc tối thiểu 01 năm.
Vì vậy vai trò quạn trọng của thiết bị giám sát hành trình rất quan trọng bán có thể ghé website này để xem bài viết VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH XE Ô TÔ
Hoặc có thể xem thêm các bài viết tại mxh scoop.it
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook