Hạng B1
1/1/08
84
13
8
Hanoi
COn NÀY Ở VN bán GiÁ BAO NHIÊU HỞ MÍ BÁC. Em đang có ông anh cần mua :D. Em cảm ơn mí bác :)