Hạng C
25/4/06
784
1.772
93
Chứng khoán rớt quá, vào nhặt dép được chưa các pác ? Gần hết quý II/2022 rồi, vào được chưa hay đợi qua tháng cô hồn rồi vào các pác ?