Hạng D
11/1/07
2.243
3.532
113
Sài Gòn Bến Nghé
Do thành viên OS sử dụng City cũng nhiều và đều có nhu cầu trao đổi về xe cũng như độ đẽo, hiện thread city club trôi quá nhanh và quá nhiều vấn đề ngoài luồng nên em mạn phép mở thread này ( dưới sự gợi ý của bác chưởng môn) để cùng nhau thảo luận mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật xe cũng như độ đẽo cho em City thân yêu. Mong các bác ủng hộ.