Tập Lái
16/11/22
16
7
3
29
Anh em ai mua dư án đất nền của (ông thêm bên cty đất nền) thì cũng nhau tập hợp lại đòi sự công bằng nha 0983048008
Có Ai mua dư án đất nền của ông Nguyễn Xuân thêm ko a
 
Hạng B2
25/7/18
440
1.271
93
Bình Thạnh, Tp HCM
Qua chỗ đường Vườn Lài, Có mấy môi giới làm lâu năm ở đó, hỏi thử (Trường, Tộ,.... làm môi giới ở chỗ vườn lài, chắc trước cũng môi giới bán sang tay nhiều dự án dạng vậy), bồi dưỡng và coi thử nó có cho số mấy chủ mua mấy nền đất đó ko, tập hợp lại dễ hơn là trên này.