Tập Lái
26/1/21
1
0
1
26
Xem em đang đi bình thường thì kim km tụt xuống và không lên nữa . e khởi động hì kim vẫn hoạt động tốt đến khi em chạy thì kim không hoạt động
Ae nào chỉ e cách giải quyết với
Em cảm ơn