Tập Lái
29/5/17
0
0
0
Bên mình đang có nguồn cung cấp Tôm (Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng) số lượng lớn, có thể đáp ứng mọi yêu cầu về chế biến và thu mua, giá cả rất tốt. Ai cần nguồn Tôm để xuất khẩu xin hãy liên hệ theo thông tin sau:
M. Thủy- Công ty TNHH Thương mại Plasma Toàn Cầu
Email: thuynguyen.cqm@gmail.com
Skype: thuynguyen.hsscm (Helen Nguyễn)
Mobile: 0978949089
Cung cấp tôm (Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng) số lượng lớn cho xuất khẩu (Có hình ảnh kèm theo)
Cung cấp tôm (Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng) số lượng lớn cho xuất khẩu (Có hình ảnh kèm theo)
Cung cấp tôm (Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng) số lượng lớn cho xuất khẩu (Có hình ảnh kèm theo)