Hạng B1
24/8/15
93
35
18
35
Công nhận dịch giã này ngồi ở nhà hoài nhìn cái nhà chỗ nào cũng muốn sửa mà phong toả kín như bưng ko làm ăn mẹ gì. Chỗ em vùng xanh còn dễ thở hơn chút đó.