Thảo Luận Chung Dân bỏ tiền ra xây cầu, lãnh đạo thành phố kiên quyết bắt phá bỏ