Hạng D
22/6/10
1.594
30.711
113
Muốn xúc con này chạy thử coi sao. Được ko mấy anh, mà máy hơi nhỏ 156hp
 
Hạng D
8/2/12
1.979
8.964
113
giá thấp nhất 990tr, nghe có vẻ kích thích vãi cho 1 dòng xe BMW trâu á
 
Hạng C
13/11/07
836
11.627
93
52
hộp số cvt mới chán, chứ 156 ngựa thì cũng chưa phải vấn đề lắm